Slovenský jazyk
 | 

video antihurricane

Technológie

Názov : Spôsob a zariadenie na redukciu deštrukčnej sily tropických cyklónov

Vynález sa týka spôsobu potláčania deštrukčnej sily tropických cyklónov spočívajúcom v tom, že na zníženie vzostupnej rýchlosti vetra v stene oka tropického cyklónu sa použije morská voda čerpaná in situ spod hladiny nad hladinu mora (niekoľko 10m) rozptyľovaná do vetra na spodku tropického cyklónu v/pri stene oka, ktorým je unášaná do výšky 8-12 km.


Súčasťou vynálezu (Solc, ) je tiež zariadenie na uskutočňovanie tohto spôsobu, ktorého funkciou je:

  • dopraviť sa do/ku stene oka tropického cyklónu
  • udržať sa v/pri stene oka cyklónu pri postupujúcom cyklóne
  • čerpať morskú vodu spopod hladiny a rozptyľovať ju do vzostupných prúdov tropického cyklónu.

Príklad tlmiaceho výkonu jedného zariadenia pri čerpaní 300 m3 vody za 1 sekundu a unášanej do priemernej výšky 10 km je potom P = @.V.g.h.t-1 = 1000.300.10.10000.1 W = 30 000 000 000 W, t.j. 30 000 MW. Pri použití napr. 4 ks rovnakých zariadení je výkon štvornásobný, teda 120 000 MW (120 GW), pri použití 4 zariadení po dobu 4 dní je vykonaná práca 11 520 GWh = 11,5 TWh.

Stránka bola vygenerovaná za 0.156 sekúnd. Je XHTML, CSS validná a spĺňa požiadavky AAA a 508.
All rights reserved to Antihurricane Technology Fund