Slovenský jazyk
 | 

Sequence of Hurricane formation

stupnica

Najväčšia rýchlosť vetra je v stene oka hurikánu
Tangenciálna /azimutálna / rýchlosť hurikánu je v hurikáne stupňa 5 vyššia ako 250 km/hod.
Rýchlosť v hurikáne je relatívny pojem. Je to vírivý priestorový pohyb, ktorý má zložky
- tangenciálnu
- vertikálnu
- radiálnu
Charakteristická je tangenciálna rýchlosť /tangenciálna zložka rýchlosti/ , ktorá je najvyššia a je uvádzaná v tabuľkách stupnice sily je napr. pri stupnici 4 medzi 211 až 250 km/hod. /131 - 155 mph/. Vertikálna zložka rýchlosti je podstatne menšia - okolo 10-30 km/hod. a radiálna okolo .... km/hod. Celý hurikán /alebo tajfún/ sa ako celok pohybuje tiež a to rýchlosťou cca 5 - 30 km/hod.

Trasy hurikánov

tracks

Tropické cyklóny sa vyskytujú v týchto oblastiach.Hurikány sa nazývajú tropické cyklóny v oblasti Atlantického oceánu, pri Japonsku sa nazývajú tajfúny /typhoon, typhoons/. Na mape každá čiarka znamená trasu jedného tropického cyklónu, takto najlepšie vidieť, kde sa najviac vyskytujú. Najviac škôd je v obývaných oblastiach a to v oblasti juhovýchodnej Severnej Ameriky , juhovýchodnej Ázii.

Počet hurikánov

average

Ročne sa vo svete vytvorí 35 až 65, v priemere 45 hurikánov.
Z priemeru 45 hurikánov ročne je cca 12 zima/jar na južnej a 33 leto/jeseň na severnej pologuli. Hurikány, tajfúny /typhoons/ sa vyvinú len pri prehriati morskej vody nad určitú teplotu, preto je predpoklad, že v budúcnosti pri globálnom oteplení sa ich počet a intenzita zvýši.

Saffir-Simpsonova stupnica

saffir

Stupnica od 1 do 5 charakterizuje hurikány, čo sa týka rýchlosti, tlaku /extrémne nízky tlak/, vlnobitia a škôd.
Rýchlosť viac ako 250 km/hod. napr. 280 km/hod. je pre väčšinu ľudí nepredstaviteľná. Na autách formule l záleží na každom aerodynamickom detaile, ako sa bude správať. Obrovským úspechom by bolo znížiť silu hurikánu o 1-2 stupne napr. z 5 na 4 až 3, alebo zo 4 na 3 až 2. V Hurikáne s nižšou rýchlosťou sa produkuje celkovo menej zrážok, čo má nemalý vplyv na škody.

Straty na životoch

top10

Vďaka informovanosti a evakuácii miliónov ľudí, škody na životoch sú v súčasnej dobe menšie ako v minulosti.
V súčasnosti sú informačné technológie a predpovede na vysokej úrovni, takže evakuáciou miliónov ľudí sa zachraňuje množstvo ľudských životov.
Napriek tomu v roku 2005 bolo v rámci Katriny cca 1300 mŕtvych. Málo sa hovorí o zranených, zranených s trvalými následkami, traumách z evakuácie, traumách zo spôsobených škôd, neistote z budúcnosti.

Finančné straty

cost

Škody spôsobené hurikánmi sú extrémne vysoké aj v súčasnosti.
Škody sú obrovské, extrémne, znázornené sú len poistené škody, celkové škody spôsobené hurikánmi, včítane nepoistených škôd sú ešte 3 - 4 krát vyššie. Celkové škody spôsobené hurikánom Katrina boli cca 120 - 160 miliárd USD. Práve tieto extrémne vysoké škody dávajú predpoklad k tomu, že sa do antihurikánových technológii budú investovať miliardy dolárov.

Vertikálna rýchlosť

prierez

Vertikálna - zvislá rýchlosť v stene oka
Vertikálna rýchlosť 2 až 9 m/s vie unášať do výšky kvapky veľkosti 0,5 - 1,8 mm (500-1800um (mikrometrov)). V dnešnej dobe sa vie rozprašovať voda na jemné kvapky. Kvapky rozmeru 200 um majú unášaciu rýchlosť len 0,7 m/s

Vertikálna rýchlosť

oto

Vertikálna rýchlosť v stene oka v hurikáne alebo tajfúne je 2-7 m/s (6-21 ft/s)
Vír vynášajúci teplý morský vzduch hore, má vertikálnu zložku rýchlosti, ktorá je dostatočná na to, aby vyniesla kvapky vody do výšky.
Na spodku steny oka sa spájajú prúdy vzduchu - teplý morský a studený suchý zo stredu oka a spoločne stúpajú hore. Teplý vzduch má snahu sa ochladiť, no ochladenie spôsobuje kondenzáciu vody z vlhkého vzduchu za súčasného uvoľňovania tepla, takže sa ochladzuje minimálne, a produkuje veľké množstvo skondenzovanej vody, zrážok.

Hurikán IVAN 2004

Ivan

Pohyb hurikánu v dňových intervaloch
Celý hurikán alebo typhoon sa pohybuje rýchlosťou cca 5 - 30 km/hod. alebo celok po určitej dráhe, ktorú vedci sústavne prognózujú a upresňujú. Väčšina dráhy hurikánu je po šírom mori a tu je práve možnosť sústavne na neho pôsobiť utlmujúcou technológiou, ktorá mu sťažuje jeho priebeh.
Hurikán ide po hladine oceánu, v zásade ako po skle, na jeho obrovské rozmery - niekoľko 100 km sú výšky vĺn niekoľko m zanedbateľné. Limitovaný je prakticky vlhkosťou a teplotou vzduchu, ide prakticky stále naplno.

Stránka bola vygenerovaná za 0.114 sekúnd. Je XHTML, CSS validná a spĺňa požiadavky AAA a 508.
All rights reserved to Antihurricane Technology Fund