Slovenský jazyk
 | 

Naša vízia

Aktívne, nie pasívne

Aktívne pristupovať aj k takej veľkej príšere ako je hurikán. Na prvý pohľad sa proti tomu nedá vôbec nič robiť. Obrovská energia, obrovské rozmery, obrovská ničivá sila. Vis major. Vyššia moc. Nie je to však tak. Človek už na našej planéte dokázal všeličo, postavil megastavby, megastroje, megatovárne, dokáže aj to, teraz je k tomu výborná príležitosť, morskej vody máme našťastie dosť.

Zmena myslenia

Aktívne, nie pasívne. Cestou k dosiahnutiu funkčného fondu s veľkým obratom financií je zmena myslenie ľudí.
Je potrebné postupne zmeniť myslenie ľudí tak, aby si uvedomovali dôležitosť a nevyhnutnosť venovať sa v otázke katastrof prevencii prostredníctvom hlavne aktívnych technológií tak, aby :

  • bežní ľudia prispeli do fondu menšou symbolickou čiastkou vo všetkých štátoch
  • všetky firmy prispeli do fondu symbolickou čiastkou úmerne veľkosti firmy
  • aby ľudia ktorých to postihuje sa aktivovali a prispeli aktívne, hľadali investorov
  • aby firmy, ktoré postihuje „investovali" do fondu
  • aby štáty prispeli tiež
  • aby štáty, ktorých to postihuje prispeli vysokou čiastkou

Utvoriť v myslení ľudí na všetkých úrovniach presvedčenie, že sa nejedná o klasickú charitu /čo sa ani nejedná/, ale o investíciu, ktorá významne revolučne :

  • zníži škody na životoch
  • zníži materiálne škody
  • zníži strach ľudí z katastrof

 

Stránka bola vygenerovaná za 0.154 sekúnd. Je XHTML, CSS validná a spĺňa požiadavky AAA a 508.
All rights reserved to Antihurricane Technology Fund