Slovenský jazyk
 | 

AHTF Anti-hurricane technology fund - Fond pre antihurikánové technológie

Konečne vznikol fond, ktorý zaktivizuje a podporí myšlienky aktívne pôsobiť na hurikán, aktívnymi technológiami. Už sa mimoriadne veľa vynaložilo prostriedkov a úsilia na likvidáciu škôd po hurikánoch. Je šanca to zmeniť a sústrediť časť financií a úsilia do podpory aktívnych technológií.

Stránka bola vygenerovaná za 0.269 sekúnd. Je XHTML, CSS validná a spĺňa požiadavky AAA a 508.
All rights reserved to Antihurricane Technology Fund